1

A Simple Key For Aukcija slika Unveiled

News Discuss 
ena ~lanica grupe ne `eli da prihvati dominantno mi qewe, o spornoj temi se vode intenzivni pregovori. Uva`avawe svih nacionalnih stavova neminovno dovodi do uop tenih odluka koje se mogu nazvati "najmawim zajedni~kim imeniteqem" (T. Raunio). Partijske frakcije EP formiraju i specijalizovane radne grupe, koje se bave odre tradicija http://www.arcadetrainer.com/index.php?params=profile/view/2532152/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story