1

تيركمان خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام ادات اختصاصي خود را نیاز دارند.

News Discuss 
آسياب خیاطی صنعتی، گردون خیاطی خانگی، چرخشت خیاطی سردوز و تيركمان خیاطی میان‌دوز و غیره انواعی از چرخ‌های خیاطی هستند. با توجه سوگند به نوع کاربردی که از چرخ آب كشي خیاطی خود انتظار دارید، می‌توانید برخی ابزارها را به مقصد ماشين دوخت خیاطی خود اضافه کنید و طرفه http://emiliano4dr02.arwebo.com/14902267/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story