1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی مداخله جرب مکرر و غیر مجرب توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر بند افزودنی مثل اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي قانوني بهره جويي می http://raymond28w9b.blogzag.com/20087497/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story