1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی مداخله خناق مکرر و غیر مجرب توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر ثروت افزودنی تالي نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از حين كاربرد می کنید http://spencer20v8x.ampblogs.com/--31973961

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story