1

راهنمای کامل حساسیت های تمتع از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی مداخله خارش مکرر و غیر لايق توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر مايه افزودنی نظير اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از مال سود می کنید ، http://beau25o0e.full-design.com/--34232073

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story