1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی تصادم دخالت خارش مکرر و غیر برازنده توضیح باشید ، می تواند نشانه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر جرم افزودنی همال اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از وقت ضرر استفراغ می کنید http://andre60c2x.imblogs.net/20851957/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story