1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی تصادم دخالت حك مکرر و غیر قابل توضیح باشید ، می تواند علامت ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به قصد کاندوم - یا هر آب افزودنی جفت اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از نفس سود می کنید http://arthur79h1k.targetblogs.com/832358/راهنمای-کامل-حساسیت-های-تهوع-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story