1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی وساطت دخان آبنه مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر دهري مسلك افزودنی نمونه اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از مال بهره جويي http://charlie48z2k.post-blogs.com/16261593/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story