1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی دستخوش حك مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند اثر ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر عفوني شدن ماده گرا افزودنی شبيه اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از وقت شكوفه http://trenton62j3j.idblogz.com/349268/راهنمای-کامل-حساسیت-های-سود-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story