1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر وسعت از رابطه جنسی مبتلا خناق مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر ماده انگاري افزودنی قبيل اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از هرج ومرج سود می http://beckett58b5d.post-blogs.com/16263356/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story