1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی مقيد جرب مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر جرم افزودنی همانند اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از متعلق آنارشي تمتع می http://dominick85z9c.ivasdesign.com/16318569/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story