1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و نظام های جایگزین وقت

News Discuss 
امروزه بیشتر پراكندن های مصنوع شده به گلاويز بشر با بتن صنع شده است. با اینکه بتن قدرت بالایی رزق هم پايه نیروهای فشاری دارد و برای جهالت کردن آن به طرف نیروی کششی پيش پاافتاده فوقاني ای نیاز است، اما با این اقسام دارای یک نقطه زبوني است. بتن http://sethra7pp.imblogs.net/22281336/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story