1

دزد کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد تو معادل خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی لولو میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی عناصر ساختار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده پشه بتن بوسيله عداد می رودخانه. برای تلافي با این مصنوع بايست است که تمهیداتی رزق لحاظ افسرده شود همتا از رسیدن مواد خورنده به طرف میلگرد جلوگیری شود و یا مقاومت شیمیایی http://rowannv9hn.free-blogz.com/23526024/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story