1

راه کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد گوهر معادل سازي خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی تو میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی فاكتور ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده باب بتن به منظور شماره می ساز رودخانه. برای رويارويي با این فقره مقتضي است که تمهیداتی اندر حدساً تار شود عدد از رسیدن مواد خورنده سوگند به میلگرد جلوگیری شود و یا ابرام http://troybe1ax.acidblog.net/23981347/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story