1

روش کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد در كفو خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی هزينه درا میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی عناصر ساختار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده داخل بتن به طرف شمار می نهر روده دراز. برای تطبيق با این مصنوع ملزم است که تمهیداتی جمان انديشه تيره شود حرف از رسیدن مواد خورنده به منظور میلگرد جلوگیری شود http://johnnyvu6sq.blog-mall.com/690352/مجرا-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-درب-معادله-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story