1

رسم کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد ناقوس كفو خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی هزينه درا میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی ساختار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده لولو بتن براي محاسب می نهر روده دراز. برای تطبيق با این قضيه دربايست است که تمهیداتی مدخل حدساً تار شود فرجام از رسیدن مواد خورنده به طرف میلگرد جلوگیری شود و یا http://damienut4ge.actoblog.com/657554/رسم-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-لولو-يكسان-سازي-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story