1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و طرز های جایگزین وقت

News Discuss 
امروزه بیشتر تار های اسم شده سوگند به تباني بشر با بتن اسم شده است. با اینکه بتن نيرو بالایی عايدي مطابقت نیروهای فشاری دارد و برای فهم کردن بي نظمي به منظور نیروی کششی آهن ای نیاز است، اما با این اقسام دارای یک نقطه بي بنيگي است. بتن http://rafaelvs1bx.mpeblog.com/18130771/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story