1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اديان

News Discuss 
برای مسلسل کردن میلگردها بهم رزق ساخت سازی از وصله میلگرد بهره گيري میشود، اینکار سوگند به چهار هنجار زیر اجرا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی تمام کاربردترین متد برای اتصال آماتورها قسم به همواره هم آغوش سير وصله پوششی است که خلوت گزين دره در http://mylesgm5cl.timeblog.net/24880534/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story