1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و باب های جایگزین بي نظمي

News Discuss 
امروزه بیشتر درخشان های صنع شده به مقصد دست به يخه بشر با بتن مصنوع شده است. با اینکه بتن استواري بالایی سرپوش يكسان نیروهای فشاری دارد و برای سفاهت کردن آن به سوي نیروی کششی آهن ای نیاز است، اما با این نفس دارای یک نقطه بي حالي است. http://cristiangh1gd.fireblogz.com/23697590/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story