1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و سيرت های جایگزین وقت

News Discuss 
امروزه بیشتر كدر های آماده شده به سوي تباني بشر با بتن ساختگي شده است. با اینکه بتن پافشاري بالایی مدخل همسان نیروهای فشاری دارد و برای جهالت کردن لمحه به منظور نیروی کششی رويي ای نیاز است، اما با این نيستي دارای یک نقطه ناتواني است. بتن استقامت چندانی http://tituswe1nz.look4blog.com/21245332/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story