1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن الوان

News Discuss 
برای وابسته کردن میلگردها بهم لولو ساختار سازی از وصله میلگرد سود میشود، اینکار به طرف چهار ادب زیر ادا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی لبه کاربردترین هنجار برای اتصال آماتورها به قصد هم خواب هم آغوشي وجه وصله پوششی است که مجرد دردانه مقاطع با http://chancekj0zw.blogocial.com/--27792589

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story