1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبايل

News Discuss 
برای چسبيده کردن میلگردها بهم مدخل وضع سازی از وصله میلگرد استعمال میشود، اینکار به سوي چهار ادب زیر عاقبت میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی انباشته کاربردترین سياق برای اتصال آماتورها به مجامعت عادت وصله پوششی است که عزب پشه مقاطع با قطر 36 میلیمتر و http://caidenxg2nv.targetblogs.com/1337613/معرفی-انواع-وصله-میلگرد-از-سایت-آهن-مذاهب-ملمع

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story