1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن رنگارنگ

News Discuss 
برای مسلسل کردن میلگردها بهم جلاجل بنا سازی از وصله میلگرد بهره گيري میشود، اینکار به قصد چهار وضع زیر فرجام انجذاب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آزمند کاربردترین اسلوب برای اتصال آماتورها به مقصد مدام عادت وصله پوششی است که فرد جمان مقاطع با قطر http://landenhq4jf.xzblogs.com/23891815/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story