1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحله ها

News Discuss 
برای وابسته کردن میلگردها بهم دره در خانه سازی از وصله میلگرد بهره وري میشود، اینکار به سوي چهار نظام زیر ادا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آزور کاربردترین وضع برای اتصال آماتورها سوگند به هم بستري سيرت وصله پوششی است که تك دخل مقاطع با http://dallasfe8rp.aioblogs.com/24038458/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story