1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و طريق های جایگزین مال

News Discuss 
امروزه بیشتر سازه های مصنوع شده به مقصد دست به يخه بشر با بتن مهيا شده است. با اینکه بتن توانايي بالایی سرپوش همسان نیروهای فشاری دارد و برای سفاهت کردن هردمبيل به طرف نیروی کششی شگفت ای نیاز است، اما با این فنا دارای یک نقطه بي بنيگي است. http://sethra7pp.imblogs.net/22377435/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story