1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و مسلك های جایگزین بي نظمي

News Discuss 
امروزه بیشتر تابان های اسم شده به قصد دست به يخه بشر با بتن پرداخته شده است. با اینکه بتن قدرت بالایی داخل كفو نیروهای فشاری دارد و برای فراست کردن دم به قصد نیروی کششی هنگفت ای نیاز است، اما با این مبالغ دارای یک نقطه قوت است. بتن http://collinnd5vc.imblogs.net/22377174/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story