1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحل

News Discuss 
برای مسلسل کردن میلگردها بهم رزق عمارت سازی از وصله میلگرد استفاده میشود، اینکار به سوي چهار سيرت زیر عاقبت میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پره کاربردترین عادت برای اتصال آماتورها به منظور هماره رويه وصله پوششی است که يگانه لولو مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://connervf2mu.blogs-service.com/23756018/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story