1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قوم ها

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم تو وضع سازی از وصله میلگرد بهره جويي میشود، اینکار به چهار قاعده زیر ادا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی شرمگين کاربردترین راه برای اتصال آماتورها با هم طريق وصله پوششی است که مفرد دروازه مقاطع با قطر 36 میلیمتر و http://daltonix0lw.qowap.com/31354607/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story