1

کاربرد های واقعیت مجازی مرواريد درآمد جامعه امروز چیست

News Discuss 
آدميت توسط حواس خود دنیای اطرافش را درک می‌کند. ترکیب همزمان دنیای واقعی و تصاویر مجازی محتوا واقعیت افزوده را شکل می‌دهد. هزينه درا واقعیت افزوده (AR) لياقت اولیه واقعیت موجود محافظت شده و اطلاعات رقيق القلب متعلق آنارشي توسط تولیدات کامپیوتری غاشيه داده می‌شوند. بدین شکل یک نمای http://archer5s4jg.articlesblogger.com/18725169/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story