1

کنار هم برای ساماندهی این میچینید

News Discuss 
بخشی از اسناد به صورت پراکنده است که وقتی آنها را کنار هم برای ساماندهی این می‌چینید مخاطب را به تحلیل می‌رساند. بخشی از این اسناد از آرشیو ملی یک سیما پخش می‌شود. سعید راد، جمشید هاشم‌پور، زری برومند و رضا رویگری در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند. فیلم سینمایی «گذرگاه» http://jaridarmani.parsiblog.com/Posts/14/%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1+%d9%87%d9%85+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a+%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%d9%8a+%d8%a7%d9%8a%d9%86+%d9%85%d9%8a%da%86%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%af/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story