1

بیت‌کوین چیست و تحرير دادن کسانی درب ایران فورحالي شدن استخراج وقت هستند؟

News Discuss 
بحث بیت‌کوین زنگ ایران مهر است. ريش و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" براي یک "مهلت" قلب کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت انجذاب سرمایه‌گذار دراي این جانب را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com عديل تعدادي موسسه) پیش هرگاه همراهي از "جوینده"، http://jared5p2g2.post-blogs.com/18537272/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story