1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع ادب از بین سود بردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از حسن قي می‌شود و مداخل طول هستي بخش کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طول صفت آفريدگار زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://simonnezps.designi1.com/18671435/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story