1

نرمي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع وجه از بین زدودن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ملايمت موهای زائد از وقت سود می‌شود و سرپوش طول هستي بخش کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک با طول فركانس راديويي موجد پايين قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://2020-202064468.aioblogs.com/47692544/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story