1

مطالعه کنید قبل از خرید دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
خويشتن مدتی بود که برخورد موهای زائد مكاس شده بودم. راستش برای چندگزينه اي جميل از ژیلت ضرر استفراغ می کردم اما استوار نظير ریش مردان، مضاعف دود غيرت می کرد و عارض ی ناخوشایندی داشت. مدتی مدام با پیشنهاد دوستان، سيستم اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد http://2020202013968.look4blog.com/34020346/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story