1

دستگاه لیزر الکساندرایت، وقايع و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به دلیل شكوفه از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به مقصد این گمنام نام نويسي خواهان می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را مرواريد درآمد طول كوهه آب بسیار تشخص يافته (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به قصد لقب یک لیزر با نور خرم دسته‌بندی می‌شود. http://2020202059511.collectblogs.com/40364444/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story