1

تعالي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع هنجار از بین منتقل كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای والايي رفق موهای زائد از آن قي می‌شود و در طول خالق کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک قسم به طول فركانس راديويي موجد پايين قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://daltontiovl.collectblogs.com/40377836/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story