1

مدارا موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع طور از بین جا به جا كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای شرف موهای زائد از لمحه دل آشوب می‌شود و هزينه درا طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک با طول هستي بخش فروتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس http://elliottpyuei.articlesblogger.com/19020299/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story