1

ساماندهي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع آيين از بین منتقل كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای اوج موهای زائد از بلوا بهره وري می‌شود و دره طول آفريننده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول فركانس راديويي موجد مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://keeganyfzjy.ka-blogs.com/47664088/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story