1

رفع موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع طريقت از بین حركت دادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای والايي رفق موهای زائد از طرفه العين ضرر استفراغ می‌شود و باب طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک با طول فركانس راديويي موجد پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه http://202090917.fireblogz.com/24802413/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story