1

والايي رفق موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سبك از بین حركت دادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مدارا موهای زائد از ثانيه بهره وري می‌شود و دخل طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول خالق زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر را http://2020202037558.mybloglicious.com/18837499/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story