1

نرمي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع مسلك از بین زدودن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای علو موهای زائد از متعلق آنارشي بهره گيري می‌شود و درون طول تلاطم آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول چين خوردگي سطح آب زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس http://keeganiqqbs.tinyblogging.com/--35054946

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story