1

ازبين بردن موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع اسلوب از بین بردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بزرگي موهای زائد از ثانيه بهره جويي می‌شود و هزينه درا طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول موجه مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://daltonochpm.blogstival.com/18956936/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story