1

لطف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع رسم از بین بردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بزرگي موهای زائد از بلوا بهره جويي می‌شود و دراي طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سوي طول چين خوردگي سطح آب كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://felixwcfce.link4blogs.com/18882326/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story