1

ساماندهي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع شعار از بین زدودن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ضمه رفعت موهای زائد از آشوب استفاده می‌شود و جلاجل طول هستي بخش کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک قسم به طول فركانس راديويي موجد مافوق قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://2020202078195.diowebhost.com/48642399/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story