1

کسب و کار اینترنتی

News Discuss 
کسب و کار اینترنتی از لحاظ مدیریت کارکنان و رعایت برخی مقررات صنعت مشمول همان نگرانی های قانونی مانند سایر مشاغل هستند. اگرچه شرکت های اینترنتی معمولاً بدون هزینه های بالای سربار فعالیت می کنند زیرا مجبور نیستند ویترین فروشگاه یا مقدار زیادی موجودی داشته باشند ، اما صاحبان مشاغل http://businesstech.loxblog.com/post/60/10%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.htm

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story