1

افسردگی فصلی

News Discuss 
افسردگی فصلی چیست +15 روش درمان دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم چکیده‌ها و متن کامل مقالات را از نظر داشتن معیارهای ورود غربالگری کردند. استخراج داده‌ها و ارزیابی «خطر سوگیری » به صورت جداگانه انجام شدند. داده‌هایی را برای متاآنالیز تجمیع کردیم که گروه‌های شرکت‌کننده مشابه بودند، https://www.ninisite.com/discussion/topic/7633820/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%d9%81%d8%b5%d9%84%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story