1

قیمت ملک در ترکیه چقدر است؟

News Discuss 
محدودیت های سنی نیز بسته به: واحد پول و نوع دارایی، از منطقه به منطقه ای دیگر و نیز بسته به هر بانک، متفاوت است. بنابراین ترکیه را میتوان تقریباً کشوری در دو قاره دانست که همه تم و جو شرقی دارد که سبب شده است ایرانی های زیادی https://getidealist.com/story10762745/%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story