1

تربیت فرزند

News Discuss 
تربیت فرزند خود را جدی بگیرید! تا پیش خدا مسئول نباشید سهل است چون اگر به روال طبیعى و تحت ثاثیر فطرت سالم انجام گیرد, نه مشکل خاصى دارد و نه کمبودى . 30ـ عليرضا اعرافى، آراى دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مبانى آن، تهران، سمت، 1379، ج https://weheardit.stream/story.php?title=%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA#discuss

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story