1

تربیت فرزند

News Discuss 
خرید دوره دوره اول تربیت فرزند هر کودکي قادر است از اشتباهاتش درس بگيرد و چنانچه در انجام کاري شکست بخورد، دوست دارد با دوباره و بهتر انجام دادن آن، حتماً موفق و پيروز شود. والدين نبايد در مورد تنبيه کودکشان خيلي سهل انگار يا خيلي خشن عمل کنند. کنترل https://mindfultools.gnoup.com/forums/users/maracasong6/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story