1

مفتول گالوانیزه

News Discuss 
-سیم نمره ۱۲:ضخامت آن ۲/۵ میلیمتر است.بسته های آن ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی می باشند. انواع آن شامل:سرد چینی- گرم چینی وگرم ایرانی می باشند. -سیم نمره ۲۲ = سیم دستگاه جاروسازی: ضخامت آن ۰/۰۷ میلیمتر است. بسته های آن ۲۵۵کیلوگرم وزن دارند. در روش تولید گالوانیزه سرد، فلز روی https://alexisybbc76409.theideasblog.com/17290165/خرید-مفتول-گالوانیزه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story